top of page

Secțiunile concursului

Creație digitală
Anchor 1
 • Secțiunea Creație digitală presupune realizarea unei prezentări digitale cu tema Satul românesc, utilizându-se aplicația Microsoft Office-Power Point.

 • Prezentarea trebuie să conțină maxim 20 slide-uri și să fie structurată respectându-se ponderile de 50% pentru conținutul de tip text, editat cu fontul Times New Roman cu dimensiunea de 24 și 50% pentru conținutul de tip imagine, sunet, etc.

 • Primul slide al lucrării va conține obligatoriu titlul lucrării, numele și prenumele participantului, clasa, unitatea școlară de proveniență (localitate, judeţ) și profesorul coordonator.

 • Ultimul slide al lucrării va conține obligatoriu sursele bibliografice utilizate.

 • Lucrările se trimit prin e-mail la adresa concursul.sf.teodosie@gmail.com în perioada 4-20 septembrie 2019, denumite cu numele şi prenumele participantului, nivel, şcoală  (ex. Popa Liliana_G_Numele instituției sau Popa Liliana_L_Numele instituției).

 • Lucrările trimise vor face obiectul unei preselecții ale cărei rezultate vor fi afișate pe data de 23 septembrie 2019. 

 • Lucrările selectate vor fi jurizate în data de 26 septembrie 2019 în intervalul orar 9.00-14.00 .

 • Secțiunea se adresează elevilor din ciclurile de învățământ gimnazial și liceal și nu presupune prezența concurenților

Artă creștină
Anchor 2
 • Secțiunea Artă creştină cuprinde subsecțiunile Icoană pe sticlă, Icoană pe lemn și Grafică (format A4).

 • Subsecțiunea Icoană pe sticlă se adresează elevilor din ciclurile de învățământ primargimnazial și liceal.

 • Subsecțiunea Icoană pe lemn se adresează elevilor din ciclurile de învățământ primargimnazial și liceal.

 • Subsecțiunea Grafică se adresează elevilor din ciclulrile de învățământ gimnazial și liceal.

 • Tema subsecțiunilor Icoană pe sticlă și Icoană pe lemn este: Icoana bizantină.

 • Tema subsecțiunii Grafică este: Satul românesc

 • Icoanele se depun personal de către participanți la Liceul Teoretic Ioan Slavici - Panciu, în perioada 4-20 septembrie 2019 sau se trimit prin poștă la sediul instituției pâna la data de 20 septembrie 2019 (data poștei).

 • Icoanele realizate trebuie să fie etichetate (pe verso, în colţul din dreapta, jos) cu numele şi prenumele elevului participant, clasa, unitatea școlară, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea și județul.

 • Icoanele realizate pe sticlă sau pe lemn trebuie să fie prevăzute cu un sistem de prindere pe mijlocul laturii de sus pentru a putea fi expuse, pe panouri, în curtea Mănăstirii Brazi.

 • Lucrările grafice se trimit prin poștă la sediul instituției pâna la data de 20 septembrie (data poștei). Formatul acestora este A4.

 • Jurizarea lucrărilor acestei secțiuni va avea loc în data de 28 septembrie 2019 în intervalul orar 10.00-14.00 și nu presupune prezența concurenților.

 • După finalizarea concursului, se vor restitui participanților doar icoanele pe sticlă și icoanele pe lemn.

 • Se pot înscrie și pot participa maximum 15 elevi dintr-o unitate școlară, fiecare cu câte două lucrări.

Cântec de toacă
Anchor 3
 • Secțiunea Cântec de toacă constă în interpretarea unei secvențe ritmice la toacă.

 • Secvența interpretată nu trebuie să depășească 2 minute.

 • Secțiunea se adresează elevilor din ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

 • Se pot înscrie și pot participa maximum 5 elevi dintr-o unitate școlară.

 • Desfășurarea secțiunii și jurizarea ei vor avea loc în data de 28 septembrie 2019 în intervalul orar 10.00-12.00, în curtea Mănăstirii Brazi.

Muzică religioasă
Anchor 4
 • Secțiunea Muzică religioasă cuprinde subsecțiunile Interpretarea vocală individuală și Interpretare vocală în grup coral constituit din minim 8 membri.

 • Secțiunea presupune interpretarea a două lucrări muzicale religioase diferite, la alegere, din cântările calofonice, doxologie, axioane, polielee sau alte lucrări religioase intrate în patrimoniul muzical al Bisericii Ortodoxe Române.

 • Timpul acordat interpretării este de maximum 10 minute pentru ambele piese, atât pentru soliști cât și pentru grupurile corale.

 • Subecțiunea Interpretarea vocală individuală se adresează elevilor din ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

 • Subecțiunea Interpretare vocală în grup coral se adresează elevilor din ciclurile de învățământ gimnazial și liceal.

 • Desfășurarea și jurizarea secțiunii vor avea loc în data de 28 septembrie 2019 în intervalul orar 12.30-14.30, în curtea Mănăstirii Brazi.

bottom of page