top of page

Regulament

CAPITOLUL I – ORGANIZARE

 

Art.1. Prezentul concurs se înscrie în categoria concursurilor şcolare și își propune promovarea respectului pentru valorile fundamentale religios-morale, educaționale, culturale, estetice și artistice, sociale și de relaționare competițională prin instituirea unei legături mai strânse între Biserică și şcoală ca mediu instituțional educativ.

Art.2. Concursul este organizat de Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu, Primăria orașului Panciu, Casa de Cultură Mihai Eminescu - Panciu și Protoieria orașului Panciu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Consiliul Județean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea.

Art.3. Concursul se desfăşoară în perioada 26-28 septembrie 2019, la Mănăstirea Brazi, localitatea Panciu, județul Vrancea.

Art.4. Perioada de înscriere este 4-20 septembrie 2019. Înscrierea în concurs se face de către fiecare participant în parte prin completarea formularului de înscriere în concurs.

Art.5. Sunt considerați înscriși în concurs participanții care se regăsesc în baza de date generată automat în urma completării formularului menționat.

Art.6. Nu se admit înscrieri peste termenul stabilit.

Art.7. Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.

Art.8. Elevii participanți care nu vor fi premiați în cadrul secțiunilor concursului vor primi diplome de participare, iar fiecare cadru didactic coordonator va primi adeverință pentru participare la concurs. Profesorul coordonator va expedia un plic autoadresat pentru a primi diplomele obținute în cadrul concursului. Cadrele didactice care însoțesc participanții pot aduce spre avizare ordine de deplasare.

Art.9. Nu se decontează contravaloarea transportului pentru elevii participanți în concurs.

Art.10. Organizatorii concursului nu asigură locuri de cazare.

Art.11. La acest concurs nu se admit contestații.

CAPITOLUL II – SECȚIUNILE CONCURSULUI

 

Art.12. Concursul face parte din categoria activităților extraşcolare şi este deschis participării tuturor elevilor.

Art.13. Secțiunile concursului sunt: Creație digitală, Artă creştină, Cântec de toacă și Muzică religioasă. DETALII

Art.14. Organizatorii vor trimite un e-mail de confirmare pentru primirea lucrărilor înscrise în concurs la secțiunea Creație digitală.

Art.15. Selecția elevilor în vederea înscrierii și participării la secțiunile concursului aparține unităților școlare.

CAPITOLUL III – JURIZAREA ȘI PREMIEREA

 

Art.16. Juriul concursului. COMPONENȚA

Art.17. Jurizarea lucrărilor se va face pe baza unei fișe criteriologice de jurizare ce conține 4 criterii de referință ale căror punctaje însumează 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Art.18. Punctajul acordat pentru fiecare concurent se obține prin media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de jurizare în baza celor 4 criterii de referință și a punctajului din oficiu.

Art.19. Ierarhizarea concurenților şi acordarea premiilor și a mențiunilor se stabileşte în conformitate cu ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, aplicându-se următoarea grilă:

 • Premiul I    100-95 puncte

 • Premiul II    94-90 puncte

 • Premiul III   89-85 puncte

 • Menţiune    84-80 puncte

Art.20. La fiecare secţiune se acordă câte un premiu (I,II,III) şi o menţiune, conform Regulamentului de Organizare a Concursurilor Şcolare, pentru fiecare nivel de învățământ (primar, gimnazial și liceal). La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

Art.21. Susținerea financiară a premiilor corespunzătoare celor 4 secțiuni ale concursului este asigurată de Primăria orașului Panciu și  Consiliul Județean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea. Valoarea premiilor este:

Pentru Secțiunea Creație digitală:

 • Premiul I – 150 lei

 • Premiul II – 100 lei

 • Premiul III – 70 lei

 • Mențiune – 50 lei

Pentru Secțiunea Artă Creștină, Subsecțiunea - Icoană pe sticlă Icoană pe lemn:

 • Premiul I – 200 lei

 • Premiul II – 150 lei

 • Premiul III – 100 lei

 • Mențiune – 50 lei

Pentru Secțiunea Artă Creștină, Subsecțiunea - Icoană pe sticlă Icoană pe sticlă:

 • Premiul I – 200 lei

 • Premiul II – 150 lei

 • Premiul III – 100 lei

 • Mențiune – 50 lei

Pentru Secțiunea Artă Creștină, Subsecțiunea - Grafică:

 • Premiul I – 200 lei

 • Premiul II – 150 lei

 • Premiul III – 100 lei

 • Mențiune – 50 lei

Pentru Secțiunea Cântec de toacă:

 • Premiul I – 300 lei

 • Premiul II – 200 lei

 • Premiul III – 100 lei

 • Mențiune – 70 lei

Pentru Secțiunea Muzică psaltică, Subsecțiunea – Interpretare vocală individuală:

 • Premiul I – 300 lei

 • Premiul II – 200 lei

 • Premiul III – 100 lei

 • Mențiune – 70 lei

Pentru Secțiunea Muzică psaltică, Subsecțiunea – Interpretare vocală în grup coral:

 • Premiul I – 700 lei

 • Premiul II – 500 lei

 • Premiul III – 350 lei

 • Mențiune – 200 lei

Art.22. Premiile vor fi acordate în cadrul festivității de premiere ce va avea loc după finalizarea concursului în data de 28 septembrie 2019, ora 15.00  în incinta Mănăstirii Brazi.

Art.23. Lista elevilor participanți premiați, lucrările și, respectiv, prestațiile acestora vor fi postate pe site-ul concursului, pe canalul Youtube al concursului, pe site-ul liceului organizator și pe pagina web a profesorilor de religie vrânceni.

Art.24. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul de desfășurare a concursului în funcție de numărul de participanți.

Art.25. Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către publicațiile mass-media județene și de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului și participanții premiați.

CAPITOLUL IV – DATE DE CONTACT

 

Art.26. Pentru comunicare, persoanele înscrise spre participare în concurs vor utiliza următoarele date de contact ale organizatorilor:

 

 • Liceul Teoretic "Ioan Slavici" – Panciu

 

Bulevardul Independenței, nr. 2, Panciu, Vrancea, 

Tel: 0237 / 275 373 

Fax: 0237 / 277 327 

E-mail: concursul.sf.teodosie@gmail.com

 

 • Profesor Cristina-Monica Istrate

 

Tel: 0727.019.823

E-mail: cristinam_ionita@yahoo.com

 

N.B. Pentru eficiență, vă rugăm să optați pentru calea de comunicare prin e-mail.

 

Art.27. Respectarea prezentului regulament de organizare și desfășurare a concursului este obligatorie pentru toți factorii implicați.

bottom of page